Misją fundacji AKAT jest propagowanie otwartości, wrażliwości i odpowiedzialności społecznej oraz wzmacnianie aktywnych postaw wobec otaczającej rzeczywistości.

Naszym celem jest wspieranie ludzi w radzeniu sobie z wyzwaniami codzienności:  przytłoczeniem tempem życia i zmian wspólczesnego świata, nadmiarem infromacji, osłabieniem więzi międzyludzkich oraz poczuciem osamotnienia i izolacji. 

Aktualne działania w AKAT Fundacji Ziemia Gościnna dla Wszystkich

Kursy komputerowe dla osób 60plus

 

Do udziału w kursach zapraszamy osoby w wieku powyżej 60 roku życia  zamieszkałe na terenie Warszawy.

Program kursu obejmuje podstawy obsługi komputera oraz korzystania z internetu.

Zajęcia  będą się odbywać się dwa razy w tygodniu.

Pojedyncze zajęcia trwają 2 godziny. Kurs składa się z 12 dwugodzinnych zajęć.

Terminy rozpoczęcia kursów zostaną opublikowane w połowie sierpnia 2018r.

 

 

PROJEKT "KAMELEON"

 

~Warsztaty edukacyjne "NIE POMIJAJ NIE LEKCEWAŻ" dla osób 60+. Celem warsztatów jest dyskusja na temat różnych przejawów niewłaściwego traktowania osób po 60-tce oraz  zgromadzenie informacji  na ten temat. Zebrane informacje stanowić będą podstawe do opracowania raportu  "Dyskryminacja osób 60+ - fakty czy mity ?".  

Najbliższy termin: 

czwartek 6 września  2018  godz.10.00-13.30

 

~Spotkania- warsztaty psychoedukacyjne "POZNAJ SIEBIE OD NOWA" dla osób 60+, których celem jest wzrost świadomości posiadanych zasobów – pozytywnych cech, które można wykorzystywać w różnych sytuacjach.

Najbliższy termin:

wtorek 18 września 2018 godz.17.00-20.00

 

~Cykl warsztatów edukacyjnych "ABC FILMU CYFROWEGO" dla osób 60+, których celem jest nabycie umiejętności tworzenia materiałów filmowych oraz tworzenie filmów (materiałów informacyjnych) przedstawiających różne pomysły na życie seniorów.

Najbliższy termin: sierpień-wrzesień  2018r.

zajęcia będą odbywać się w poniedziałki w godz. 11-14

Początek zajęć:    27 sierpnia 2018

Koniec zajęć 30 września 2018

 

 

 

 

                                        ZAPISY:  (22) 216-93-62 w godz.10-12      mail: akat@akat.org.pl

Projekty AKAT są współfinansowanie przez:

01-864 Warszawa     ul.Kochanowskego 4

Miejsce prowadzenia zajęć: Smolna 13 IV piętro sala 414

NIP: 524-24-25-007

KRS: 0000112893 

(22) 216-93-62

akat@akat.org.pl